Omsorgslønn

Personer med et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan få en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet som utføres.

Vederlagsfritt for tjenestemottaker.

Oppdragsgiver godtgjøres etter satser fastsatt av kommunestyret ihht. Rundskriv I-42/98 Omsorgslønn.

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-6, samt retningslinje / rundskriv I-42/98 Omsorgslønn.

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven §12-1.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt