Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en helsetjeneste som er rettet mot hjemmeboende som har begynnende hjelpebehov. Denne helsetjenesten har som formål at personer skal kunne klare å bo lengst mulig hjemme, og være aktive i egne liv. 

Vi spør deg hva som er viktige aktiviteter i livet ditt, og som du ønsker å mestre. Hva er viktig for deg? Det kan være alt fra husarbeid og å lage mat, til å gå på butikken og handle.

Sammen med deg vil et tverrfaglig team fra tjenesteområdet helse og omsorg, kartlegge og utarbeide mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag. Deretter vil det tverrfaglige teamet hjelpe deg med å trene mot dine mål. Teamet vil være med deg i en tidsbegrenset periode på 6-8 uker hvor opptreningen vil skje i hjemmet og i nærmiljøet ditt.

Hvem passer tilbudet for?

Tilbudet passer for deg som har opplevd et funksjonsfall som gjør at du ikke klarer hverdagen som tidligere. Du er motivert til å trene og har et ønske om å kunne klare deg selv i hverdagen igjen.  

Hvem er vi?

Vi som jobber med hverdagsrehabilitering er fysioterapeut, ergoterapeut og personal fra hjemmetjenesten. Vi kommer hjem til deg og trener på det som du ønsker å mestre.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66
Ergo- og Fysioterapitjenesten
Telefon 61 34 87 50

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:

Storebruvegen 31, kjelleren på Sør-Aurdalsheimen


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn