Hjemmesykepleie

Formål med hjemmesykepleie er å gi helsehjelp i hjemmet slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmesykepleie vil bidra til en mest mulig selvstendig og selvhjulpen tilværelse for at den enkelte kan oppleve trygghet og mestring i eget hjem. 

Hjemmesykepleie er gratis.

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-1 og § 3-2 nr. 6 bokstav a.

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven §12-1.

Hjemmesykepleien er ingen akutt tjeneste. Ved akutt sykdom må legevakt / 113 kontaktes.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66
Hjemmesykepleiekontor Øvre del (Bagn/Reinli/Leirskogen)
Telefon 61 34 87 29
Sykepleier 1 (man, ons, fre)
Telefon 90 85 08 30

Besøksadresse:

Solbraut bo- og servicesenter
Dalagata 27
2930 Bagn

Hjemmesykepleiekontor Ytre del (Begnadalen/Hedalen)
Telefon 61 34 87 29
Sykepleier 1 (man/tirs/tors)
Telefon 90 64 01 44

Besøksadresse:
Hedalen bo- og servicesenter
Bronbakklivegen 15
3528 Hedalen

Ragnhild Langedrag
Avdelingsleder
E-post
Telefon 90 75 03 69

Adresse

Administrasjon:

Besøks-/postadr:
Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn.