Hjelpemidler

Kommunen er ansvarlig for korttidsutlån av hjelpemidler.

Hjelpemiddellageret er i kjelleren på Solbraut Bo- og Servicesenter på Bagn.

Langtidslån over 2 år

Hvis behovet for et hjelpemiddel varer mer enn 2 år, skal det søkes om langtidsutlån til Hjelpemiddelsentralen i Oppland.

Hjemmesykepleien tlf 61 34 87 29 eller kommunefysioterapeutene tlf.61 34 87 50 hjelper deg med å fylle ut skjemaet.

Dersom søknaden godkjennes leveres hjelpemidlene hjem til deg. Utlånet er gratis.

Syn/hørselshjelpemidler

For hjelp til syn - eller hørselshjelpemidler har vi egne kontaktpersoner tilknyttet hjemmetjenesten. Du kommer i kontakt med de på telefon 61 34 87 29.

Utstyr som ikke er i bruk skal leveres snarest. Det kan leveres på Solbraut Bo- og Servicesenter, helst fredager før kl 10.00

Kontaktinfo

Ergo- og Fysioterapitjenesten
Telefon 61 34 87 50
Egil Bøen
Vaktmester
E-post
Telefon 48 11 95 40

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:

Dalagata 27


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn