Arbeid og aktivitet

Formål:

Gi voksne personer som på grunn av livsfaseendringer, eller nedsatt funksjonsevne, et arbeids- og aktivitets tilbud på dagtid. Det skal bidra til utvikling og økt selvstendighet gjennom arbeidstrening og være tilpasset den enkeltes behov. Det er ett arbeidssted som må ha fortjeneste.

Tjenesten er gratis.

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.§3-1 og §3-2 nr.6 bokstav b.

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven §12-1.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66
Siv Anett Lundstein
Avdelingsleder
E-post
Telefon 99 41 48 10

Avdelingsleder for Tingvolltoppen arbeidstilbud, Synneisbakkin, støttekontakt og avlastning.

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt