Demensomsorg

Demenskontakten i Sør-Aurdal jobber i hjemmesykepleien avd. ytre, men fungerer som demenskontakt for hele kommunen. Demenskontakt er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud fra pleie- og omsorgstjenesten. Dette er et gratis tilbud til personer med demenssykdom, deres pårørende og ellers andre som er interesserte.

 

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66
Elin Veimodet
Demenskontakt
E-post
Telefon 94 14 81 93

Telefontid torsdag 8.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:
Storebruvegen 33
2930 Bagn


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn