Demensomsorg

I Sør-Aurdal kommune jobber vi for å bli et mer inkluderende samfunn, i den forbindelse skal vi nå prøve å bli et mer demensvennlig samfunn.

 Å få en demensdiagnose, eller å være pårørende til en med demensdiagnose, kan være svært krevende. Kommunen ønsker derfor å fremme hvilke tilbud du/dere kan nytte dere av. Husk: du er ikke alene. Ikke nøl med å ta kontakt med kommunens demenskontakt/demensteam. De vil kunne veilede deg videre.

Demenskontakt er et lavterskeltilbud fra pleie- og omsorgstjenesten for personer med demens og deres pårørende i kommunen. Tilbudet er gratis. (Se folderen «Demenskontakt» for mer informasjon).

Demensteam er en tverrfaglig sammensatt gruppe opprettet av kommunen for å videreutvikle demensomsorgen. Inneholder helsepersonell fra dagtilbud for personer med demens, ergoterapeut, SAH, legekontoret og tildelingskontoret, med demenskontakt i spissen.

Tre trær formet som hoder. Det første grønt og frodig, det andre høstgult med færre blader, det tredje mer rødlig høstfarget med enda færre blader., som bilde på demensutvikling. - Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66
Elin Veimodet
Demenskontakt
E-post
Telefon 94 14 81 93

Telefontid torsdag 8.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Storebruvegen 33
2930 Bagn


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn