Innvandrertjenesten

Innvandrertjenesten bosetter flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og hjelper flyktningene som er bosatt i Sør-Aurdal. 

Innvandrertjenesten i Sør-Aurdal kommune er bemannet med leder, og en flyktningveileder i 50 % stilling. 

Kontaktinformasjon:

Leder Per Valland: tlf. 901 84 957

Flyktningveileder Vita Nygaard: tlf. 900 63 196

Adresse

Postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn