Barn som pårørende

I Valdres har det vært stort fokus på barn som pårørende, det har vært fagdag og temakveld der det var stor interesse og veldig bra oppslutning.

Barn som pårørende er i mange kategorier og de kan ha:

  • foreldre og søsken med rus og alkoholmisbruk
  • foreldre og søsken med alvorlig diagnose som f.eks. kreft
  • foreldre og søsken med psykiske lidelser

Forskning viser at barn vil ha informasjon og vite. Fantasien er ofte vondere enn virkeligheten. "Barn som pårørende", i barnehage og skole har stor innvirkning på deres hverdag.

Barn melder fra når ting er vanskelig på sin naturlige måte når de ikke klarer å sette ord på hva som er vanskelig ved atferdsendring:

  • de kan bli mer sinte
  • bli utagerende
  • trekke seg bort for seg selv
  • det blir vanskelig å konsentrere seg om lekser på skolen og om lek og læring i barnehagen.

Vi som voksne profesjonelle må være konkrete og spørre barnet direkte og være tilstede for det. I noen tilfeller snakker barna med en gang, i andre tilfeller må de ha tid på seg for å åpne seg. Det er stor hjelp for barna bare å vite at de har muligheten til å snakke med den voksne som tok opp temaet. Det kan være nok å si at "jeg ser at du har det vanskelig...".

Foreldre oppfordres til å ta kontakt med barnehagepersonell og lærere for å informere om familiesituasjonen om noe er vanskelig. På den måten kan vi sammen gjøre hverdagen lettere for barnet.
Forskning viser at hverdagen blir lettere å klare når barna har voksne rundt seg som de vet de kan prate med. Det er et voksenansvar, både hjemme og i barnehage og skole.

Det er opprettet en arbeidsgruppe "Barn som pårørende" i Valdres.
Det skal også opprettes "treffpunkt " i februar / mars -18 - der barn som pårørende får møtes som friske pårørende og er diagnoseuavhengig.

Ta gjerne kontakt om det er noe dere ønsker mer informasjon om.
 

Kontaktinfo

Marit Sundvold Brustad
Familieveileder 7-16 år
E-post
Telefon 48 25 37 45