Sør-Aurdal kommune søker etter støttekontakter

Som støttekontakt vil du bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. En støttekontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk

Vi trenger støttekontakter som kan jobbe med rus, psykiatri, fysiske funksjonshemninger og psykiske funksjonshemninger. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging. Bistanden er primært på ettermiddag og kveld, men noe dagtid og helg kan også være aktuelt

 

Kvalifikasjoner:

  • Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker
  • Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide.
  • Det er ingen krav til fagutdanning for å være støttekontakt, men det legges stor vekt på personlig egnethet
  • Gode norskkunnskaper
  • Førerkort klasse B er ønskelig

 

For øvrig:

  • Politiattest kreves for alle nye støttekontakter.
  • Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble riktig støttekontakt og bruker sammen, og derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre.
  • Støttekontakter får godtgjøring av kommunen og kjøregodtgjørelse etter avtale.
  • Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med bruker

 

Nærmere informasjon gis av avdelingsleder Siv Anett Lundstein tlf: 99414810.

Søknad sendes via brev til:

Sør Aurdal Kommune, Tilrettelagte tjenester v/ Siv Anett Lundstein, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn,

eller til e-post: siv.anett.lundstein@sor-aurdal.kommune.no