Sør-Aurdalshallen

Lag/foreninger som ønsker å melde inn ønske om å bruke idrettshall eller svømmehall til faste tider, må registrere dette i søknadsskjemaet.

Opplysninger som må oppgis:

  • Aktivitet/gruppe
  • Ønsket treningstid(er)
  • Hvilket område som ønskes (idrettshall del 1,2,3 / svømmehall)
  • Kontaktperson (navn, epost, mobilnr)
  • Personer som skal ha adgangskort (navn, epost, mobilnr)

Skjema sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no