Frisklivssentralen

Logo Frisklivssentralen - Klikk for stort bilde
Lyst til å endre livsstil? 
                                Få en frisklivsresept!

  • Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
     
  • Målgruppen er personer som har eller står i fare for å utvikle livsstilsykdommer, du trenger ikke ha sykdom for å ta kontakt.
     
  • Lege, fysioterapeut, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deg eller du kan ta kontakt på eget initiativ
     
  • Oppfølging varer normalt i 3 måneder, og starter med en strukturert samtale. I dette tidsrommet vil du kunne ha individuell trening i treningsrom, eller delta i gruppetrening.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er samlokalisert med fysioterapitjenesten i Bagn. Frisklivsveileder kan etter avtale også ha samtaler i Hedalen.

Det vil arrangeres kurs i regi av frisklivssentralen; BraMat-kurs og kurs i Depresjonsmestring.

Kontaktinfo

Mirian Ø. Mikkelsgård
Frisklivsveileder
E-post
Mobil 976 64 150

Adresse

Besøksadresse:

Storebruvegen 31, kjelleren på Sør-Aurdalsheimen


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt