Ergo- og Fysioterapitjenesten

Ergoterapeut og alle fysioterapeutene i Sør-Aurdal finner du i kjelleren på Sør-Aurdalsheimen i Bagn. Lokalene er lett tilgjengelige og godt utstyrte.

Ergo- og fysioterapitjenesten er en del av kommunen sin skolehelsetjeneste og samarbeider tett med helsestasjon, skole og barnehage. Tjenesten er en del av rehabiliteringstilbudet i kommunen og jobber tett med rehabiliteringsavdelingen ved Sør-Aurdalsheimen og hjemmetjenesten på hverdager. Tjenesten har ansvar for hjelpemiddelformidling og tilrettelegging av ergonomi og hjelpemidler i hjemmet, i samarbeid med kommunal vaktmester, hjelpemiddelkontakter i kommunen og øvrig tjenesteapparat.

 

Ergo – og fysioterapitjenesten jobber for godt tverrfaglig samarbeid og samhandling innad i kommunen og med samarbeidsaktører i spesialisthelsetjeneste, for sikker og riktig oppfølging av våre brukere.

Ergo- og fysioterapitjenesten tilbyr individuell oppfølging, se under. Ergo- og fysioterapitjenesten er også en del av kommunen sin skolehelsetjeneste og samarbeider tett med helsestasjon, skole og barnehage. Tjenesten er en del av rehabiliteringstilbudet i kommunen og jobber tett med rehabiliteringsavdelingen ved Sør-Aurdalsheimen, og hjemmetjenesten på hverdager. Tjenesten driver hverdagsrehabilitering sammen i samarbeid med hjemmetjenesten. Ergo- og fysioterapitjenesten har ansvar for hjelpemiddelformidling og tilrettelegging av ergonomi og hjelpemidler i hjemmet, i samarbeid med kommunal vaktmester, hjelpemiddelkontakter i kommunen og øvrig tjenesteapparat.

Ergo – og fysioterapitjenesten jobber for godt tverrfaglig samarbeid og samhandling innad i kommunen og med samarbeidsaktører i spesialisthelsetjeneste, for sikker og riktig oppfølging av våre brukere.

Kontaktinfo

Ergo- og Fysioterapitjenesten
Telefon 61 34 87 50

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:

Storebruvegen 31, kjelleren på Sør-Aurdalsheimen


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn