Fakturering kommunale gebyrer for kunder som har kommunalt vann og/eller avløp

Fra og med januar 2022 vil kunder som er koblet på kommunens vann og avløpsnett, bli fakturert kommunale gebyr 12 ganger i året, istedenfor to ganger. Første fakturering er 20. januar.

Avvregning av fjorårets forbruk av vann vil komme med på fakturaen for mars. Har man hatt et høyere/lavere forbruk i 2021 enn akonto (delbetaling på forventet vannkostnad), så vil det overskytende beløpet bli delt på 12 måneder. Siden januar og februar allerede er fakturert før avregningen, vil økningen/reduksjonen komme med for mars måned på de 3 første månedene, resterende blir på 9 mnd. Renovasjon og feiing blir delt opp i like mange betalinger som antall terminer. Eiendomsskatten vil bli kun fakturert på to terminer uansett (april og oktober).

Hvis du ikke ønsker å få faktura 12 ganger per år, kan du velge å få faktura på 2 terminer (april og oktober) eller 6 terminer(februar, april, juni, august, oktober og desember) ganger per år. Da må du sende inn søknadsskjema

Hvis du ikke er tilkoblet kommunens vann og avløpsnett, men blir fakturert for renovasjon og feiieng kan du få endret terminer under forutsetning av at terminbeløpet ikke er under 500 kr og at du oppretter en eFakturaavtale med kommunen. Klikk her for mer informasjon.

Eiendomsskatten vil uansett kun bli fakturert i termin 4 og 10 (april og oktober) og er ikke mulig å få på flere terminer.