Innkomne listeforslag

Jf. Valglovens § 6-6 skal listeforslag legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn til kommunen.
Listeforslaget må være innlevert hos kommunen innen 31. mars kl. 12.00. 

Innkomne listeforslag:

Kandidatene kan søke om fritak

Alle kandidatene på listeforslaget vil bli skriftlig underrettet om at de er satt opp på listen etter frist for innlevering. De vil samtidig få opplyst om adgangen til å søke om fritak. Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest 20. april kl. 12.00.

Valgstyret skal godkjenne listene

Listeforslagene skal behandles og endelig godkjennes av valgstyret innen 1. juni. De godkjente listene vil så bli publisert med den informasjon om kandidatene som er oppført på listeforslagene og godkjent av valgstyret.