Ungdomsråd

Ungdomsråd er opprettet iht. Forskrift om kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd av 17.06.2019.

Rådet skal bestå av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ. Ungdomsrådet er høringsorgan og har rett til å uttale seg i alle saker som angår ungdom. Ungdomsrådets uttalelse skal følge saken frem til endelig vedtak. Ungdomsrådets uttalelse skal bidra til at saken blir bedre opplyst.

Ungdomsrådet kan skape aktivitet, tilrettelegge og støtte opp om nye og eksisterende tiltak for ungdom i kommunen.

Saker til ungdomsrådet kan sendes pr. e-post til sekretær.
 

Ungdomsråd

Ungdomsråd
Nr Medlemmer Skole Nr Varamedlemmer Skole
1 Lars Kvåle Garthus VVGS 1 Sivert Gabrielsen SAUS/VVGS
2 Karine Langedrag VVGS 2 Gunhild Øvergaard VVGS
3 Adele Lindahl Blåfjelldal SAUS 3 Arian Hoff Kollsgård SAUS
4 Knut Kvåle Garthus SAUS 4 Emilie Kirkerud Skjerve SAUS
5 Kristian Aspmo fossholt HEBU 5 Henriette Kjensrud HEBU
6 Ingrid Langedrag Friv. 6 Mathea Odden Skogstad Friv.
7 Agnes Bredesen Fossholt Friv. 7 Emil Berg Bakke Friv.

Kontaktinfo

Eli Torp
Sekretær i Ungdomsrådet
E-post
Mobil 46 89 37 09