Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll med forvaltningen i kommunen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver og roller er definert i kommuneloven og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 

Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og kan ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen.

Kontrollutvalget kan likevel med bakgrunn i konkrete saker, på eget initiativ eller oppfordring fra innbyggere, vurdere om det er behov for å behandle en sak i utvalget. Kontrollutvalget setter derfor pris på innspill fra innbyggerne i kommunen.

Kontrollutvalgets medlemmer 2019 - 2023

Kontrollutvalget 2019 - 2023
Finn Olav Teslo (leder)
Line Solgun Sandli (nestleder)
Elling Fekjær
Ole Arne Kvålshaugen
Anne-Margrethe Wilter

Kontaktinfo

Lukkeleik AS
Sekretariat
E-post