Valdres forliksråd

Kommunestyrene i de 6 kommunene i Valdres har besluttet at det skal opprettes ett felles forliksråd, og har foretatt valg av medlemmer som kan sitte som medlemmer/varamedlemmer.

Fylkesmannen i Innlandet har vurdert valget og finner det lovlig.

 

Lensmannen er sekretariat for forliksrådet.

Valdres Forliksråd 2021 - 2024
Medlemmer Varamedlemmer
1. Vegard Riseng (leder) 1. Anne Marie Mørstad
2. Marie Bjørnødegård 2. Jon Lerhol
3. Embrik Før 3 . Sigrid Evjen Fønhus

Kontaktinfo

Fagernes lensmannskontor
Innlandet politidistrikt
E-post
Telefon 62 53 90 00

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 9.00 - 15.00


Torsdager kl. 9.00 - 17.00


Stengt lørdag og søndag.

Adresse

Besøksadresse:

Jernbanevegen, 2900 Fagernes


Postadresse:

Postboks 25, 2901 Fagernes

Kartpunkt