Eldrerådet

Eldrerådet i Sør-Aurdal er opprettet i henhold til lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8. november 1991.

Sør-Aurdal eldreråd skal bestå av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene i rådet. 

Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkårene for eldre i kommunen.

Saker til eldrerådet kan sendes til sekretær pr post eller e-post.

Eldrerådet 2023 - 2027
Medlemmer Telefon Varamedlemmer
Erik Råheim (leder) 95406880 Gunnar Nordstad
Bergljot Skjærstein (nestleder) 91768305 Rakel Nybråten
Emmy Bakkom 90871097 Finn Olav Teslo
Rolf Gunnar Olsen 91324065 Arnstein Li
Inger Lise Damslora (folkevalgt) 41523083 Sigmund Skjerpen

 

Kontaktinfo

Mette Bergene
Sekretær
E-post
Mobil 90 47 96 24
Erik Råheim
Leder i Eldrerådet
E-post
Mobil 95 40 68 80

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn

Kartpunkt