Tilkallingsvikarer i skole. Saksnr 19/836

For skoleåret 2019/20 søker vi etter vikarer som kan tilkalles ved kortere og lengre fravær ved skolene i kommunen.

Vi søker primært etter vikarer med formell pedagogisk kompetanse eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, men andre søkere vil også bli vurdert.

 

Opplys i søknaden hvilke skoler du ønsker å være tilkallingsvikar ved.  Legg ved vitnemål og attester.

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter

https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter

SØKNADSFRIST: Åpen