Tilkallingsvikarer i helse og omsorg. Saksnr. 19/1021

Vi søker etter personer som kan være vikarer ved kortere og lengre fravær innen Tilrettelagte tjenester og innen Institusjon og hjemmebaserte tjenester.

Har du fagbrev som helsefagarbeider og relevant erfaring vil dette være en fordel, men andre inviteres også til å søke.

Oppgi i søknaden hvilken tjeneste du ønsker å være vikar ved.

Søknad sendes via vårt digitale søknadsenter  https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/