Tilkallingsvikarer i barnehagene. Saksnr 19/844

For barnehageåret 2019/20 søker vi etter vikarer som kan tilkalles ved kortere og lengre fravær i kommunens barnehager.

Vi søker primært etter vikarer med formell pedagogisk kompetanse eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, men andre søkere vil også bli vurdert.

 

Opplys i søknaden hvilke barnehager du ønsker å være tilkallingsvikar ved.  Legg ved vitnemål og attester. 

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

SØKNADSFRIST: Åpen