Tilkallingsvikar renhold

Sør-Aurdal kommune har for tiden behov for flere tilkallingsvikarer innenfor renhold  ved kommunale bygg så snart som mulig, særlig i øvre del av kommunen.

Det søkes etter personer med fagbrev i renholdsoperatørfaget eller som har erfaring fra liknende renholdsarbeid.

Ta kontakt med renholdsleder Liv Rustøe ved spørsmål om stillingen, tlf. 48023656.