Sykepleier / spesialsykepleier i hjemmesykepleien. Saksnr 19/1221

F.o.m 06.01.20 har vi ledig 100% stilling som sykepleier/ spesialsykepleier i hjemmesykepleien. Stillingen er fordelt med 80% ordinær to-delt turnus med arbeid hver 3.helg i øvre del, og 20% kontaktsykepleier for kreftsyke og andre alvorlige syke (en fast dag pr uke) for hele kommunen. 

Hovedoppgaver:

 • Ordinære sykepleieoppgaver i hjemmetjenesten
 • Kommunens kontaktperson for kreftsyke og andre alvorlig syke, med ansvar for individuell oppfølging av pasienter og pårørende, samt veiledning av kolleger og deltagelse i tverrfaglig samarbeid

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykeleier, eller offentlig godkjent spesialsykepleier i onkologi eller annen relevant videreutdanning
 • Interesse for sykepleie i primærhelsetjenesten
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort for bil, og mulighet til å benytte privatbil i tjeneste

 

Personlige egenskaper:

 • Interesse for sykepleie i primærhelsetjenesten
 • Du har evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig
 • Du har evne til nytenking og omstilling
 • Du liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Du er positiv og samarbeidsvillig

 

Vi tilbyr:

 • 6 års lønnsansiennitet utover faktisk opparbeidet ansiennitet
 • Varierte og spennende oppgaver i en tjeneste i utvikling
 • Opplæring og oppfølging med mentorordning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Tilsetting i h.h.t det til enhver gjeldende lov-og avtaleverk. Nærmere opplysninger gis av avdelingsleder Ragnhild Langedrag, tlf. 90 85 08 30.

 

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter

 

SØKNADSFRIST: 24.11.19