Sommervikarer

Sør-Aurdal kommune søker etter sommervikarer innen følgende tjenester:

  • Tilrettelagte tjenester: Miljøarbeidere i både Bagn og Hedalen, samt personlige assistenter. Saksnr 19/85.
  • Institusjon og hjemmebaserte tjenester består av hjemmetjenesten og Sør-Aurdalsheimen. Her trenger vi vikarer ved alle Sør-Aurdalsheimens avdelinger inkl. kjøkken, vaskeri og renhold, i hjemmesykepleien og i hjemmehjelpstjenesten både i øvre og ytre del. Saksnr 19/84.

Opplys i søknaden hvor / hvilket område du ønsker sommerjobb innenfor.

Vi søker etter vikarer for sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Søkere bør ha fylt 18 år.

Spørsmål kan rettes til:

  • Leder i Tilrettelagte tjenester, Miriam Dammen Haugen, tlf. 99 41 48 10
  • Avdelingsledere ved Sør-Aurdalsheimen:Turid Juvkam, tlf. 61 34 87 13, evt Gro Merete Holde, tlf. 61 34 87 22
  • Avdelingsleder i hjemmesykepleien, øvre: Ragnhild Langedrag, tlf. 61 34 87 34
  • Avdelingsleder i hjemmesykepleien, ytre: Bodil Øyhus Pihl, tlf. 61 34 97 22

Tilsettting skjer i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

SØKNADSFRIST: 14. mars