Renholdere ved Sør-Aurdalsheimen. Saksnr 19/554

Fra og med 12.08.19 har vi ledig 100% og 80% stilling som renholder / vaskeriansatt ved Sør-Aurdalsheimen.

 

Arbeidsoppgavene er i hovedsak renhold i sykehjemsavdelingene og på Solbraut bo- og servicesenter, samt oppgaver i vaskeri som ligger under sykehjemmet.

Det søkes fortrinnsvis etter personer med fagbrev i renholdsoperatørfaget. Relevant erfaring vil være en fordel, men ingen krav.

Nærmere informasjon om stillingen gis av avdelingsleder Gro Merete Holde, tlf 61 34 87 22.

Som kommunalt ansatt er du omfattet av en av markedets beste forsikrings- og pensjonsordninger.

Vennligst opplys i søknaden hvilken av stillingene du søker på.

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

SØKNADSFRIST: 02.06.2019