Rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Saksnr 19/549

Vil du bli vår nye rektor?

Hedalen barne- og ungdomsskole har fra 1.august  2019 ledig 100% stilling som rektor.

Skolen er en fådelt 1-10-skole med ca.75 elever. Den ligger i naturskjønne omgivelser i Sør-Aurdal kommune, med gode muligheter for jakt, fiske og friluftstliv. Sør-Aurdal ligger først i Valdres, ca 2 timer fra Oslo.

Skolens satsningsområder er språkplanen og implementering av nye fagplaner i samarbeid med de øvrige skolene i Sør-Aurdal og Valdres. I tillegg har kommunen søkt om deltakelse i «Den teknologiske skolesekken».

 

Skolene i Sør-Aurdal er organisert som selvstendige resultatenheter, og rektor har det pedagogiske, administrative, økonomiske og personalmessige ansvaret for skolen innenfor gitte rammer. Rektorapporterer direkte til kommunalsjef for Oppvekst og kultur og deltar i nettverk med andre rektorer. Ledelsen ved skolen består av 100% rektor og 40% inspektør. I tillegg har sektoren 130% merkantil ressurs som ivaretar alle enhetene innen oppvekst og kultur.

 

Hvem er du?

  • Du vil videreutvikle skolen til det beste for både elever og ansatte
  • Du har et positivt og løsningsorientert fokus
  • Du er åpen for endringer
  • Du har gode samarbeidsevner, og ser betydningen av god forankring hos de ansatte
  • Du har gode IKT-kunnskaper, og ønsker å bidra til en effektivisering ved bruk av ulike digitale løsninger.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven, tlf 61 34 85 26 / 97 50 80 72.

Som kommunalt ansatt er du omfattet av en av markedets beste forsikrings- og pensjonsordninger.

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

 

SØKNADSFRIST: 02.06.2019