Planlegger / vannområdekoordinator. Saksnr 19/647

For snarlig tiltredelse har vi ledig 100% stilling som planlegger / vannområdekoordinator. Vi er på jakt etter ny arealplanlegger som kan være med å utvikle Sør-Aurdal kommune. 50% av stillingen er knyttet til koordinatoransvar for Vannområde Valdres. Du bør være en samfunnsinteressert fagperson som liker å jobbe både selvstendig og i tverrfaglige team, og å ha god dialog med innbyggere, samt kunne drive prosesser framover.

Sør-Aurdal kommune ligger «først i Valdres», ca 16 mil fra Oslo. Vi ønsker å utvide vårt fagmiljø ved planavdelingen. Avdelingen har bred kompetanse, og har ansvar for blant annet planlegging, landbruk og næringsutvikling. Dette gjør at vi deltar i en rekke prosjekter på mange plannivå.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling og veiledning i tråd med plan- og bygningsloven og relevant lovverk knyttet til vannområdet
 • Samordne og bistå kommunene i vannområdet med oppfølging av tiltak og handlingsplaner
 • Koordinering og rapportering for vannområdet
 • Veiledning om vannfaglige spørsmål til kommunene i vannområdet
 • Arbeid med reguleringsplaner
 • Andre relevante oppgaver kan påregnes

 

Ønsket kompetanse / kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning innen arealplanlegging og/eller naturforvaltning
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel, men ingen krav
 • Kunnskap om relevant lovverk og planprosesser
 • Erfaring i bruk av GIS
 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosess- og prosjektstyring
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig arbeid
 • God evne til å kommunisere og skape gode relasjoner
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God generell IT-kompetanse

 

Vi tilbyr:

 • En selvstendig rolle med spennende og varierte oppgaver
 • Et kompetent og erfarent fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Lyse og trivelige lokaler
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

 

Om det ikke melder seg søkere med nødvendig kompetanse til begge ansvarsområdene, kan det vurderes å dele stillingen i 50% planlegger og 50% vannområdekoordinator.

 

Nærmere informasjon om stillingen gis av kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud, tlf 61 34 85 42 / 90 10 48 92, evt avdelingsleder Bente Lindahl, tlf 61 34 85 35.

 

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

SØKNADSFRIST: 19.06.2019