Personlig assistent. Saksnr 19/114

F.o.m. 01.04.19 har vi ledig stilling i 7,52% som brukerstyrt, personlig assistent, samt tilkallingsvikar. Den faste stillingen er knyttet til arbeid hver 3. helg.

Hovedarbeidsoppgaver: 

Stillingen er knyttet til arbeid med rullestolbruker. Bruker er arbeidsleder og kommunen er arbeidsgiver.

 

Kvalifikasjoner for stillingen: 

Personlig egnethet for stillingen tillegges avgjørende vekt. Erfaring fra lignende arbeid vil være en fordel. Kvinner oppfordres til å søke. Det er viktig med positivitet og godt humør, overskudd og engasjement.

 

Nærmere opplysninger om stillingen gis av tjenesteleder for Tilrettelagte tjenester, Miriam Dammen Haugen, tlf 61 34 85 49 / 99 41 48 10. Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

 

SØKNADSFRIST: 10.03.2019