Pedagogisk leder i Hedalen naturbarnehage. Saksnr 19/834

Vi har for snarlig tiltredelse ledig 100% fast stilling som pedagogisk leder i Hedalen naturbarnehage.

Hvorfor ønsker vi å ansette akkurat deg som pedagogisk leder?

 • Du er undrende og opptatt av å dele kunnskap
 • Du har evne til å finne gode løsninger
 • Du klarer å ha fokus på den gode jobben du vil gjøre i en til tider hektisk og krevende arbeidshverdag
 • Du er nytenkende og opptatt av god kvalitet
 • Du er samarbeidsvillig og selvstendig
 • Du er en klar og tydelig voksen, og du gir omsorg
 • Du er et positivt bidrag inn i arbeidsmiljøet, og du ser barnehagen med nye øyne; vi ønsker nye tanker og ideér velkommen!
 • Du er genuint opptatt av hvert enkelt barn, og du vet hvor viktig konteksten er
 • Du har valgt å utdanne deg til barnehagelærer for å kunne gi hvert enkelt barn et solid fundament

Hva kan vi i Sør-Aurdal kommune tilby deg?

 • Barnehagene er med i en språksatsing, og du vil øke din kompetanse innen språkopplæring. Denne satsingen omfatter både barnehage og skole.
 • Barnehagene deltar i prosjektet «Sterke barn i Valdres», der personalet hever sin kompetanse innen motorisk utvikling
 • Barnehagen deltar i regional kompetanseheving, der ped.lederne deltar i regionale nettverk og vi får veiledning fra Høgskolen i Innlandet
 • Kommunen oppmuntrer nyutdannede barnehagelærere til å delta i oppfølgingsordningen i regi av fylkesmannen i Innlandet
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Våre pedagogiske ledere skal ta i bruk office 365 som arbeidsverktøy
 • Det er ansatt spesialpedagog og vernepleier som støtter og veileder personalet
 • Vi har en fantastisk natur, og vi tilbringer mye tid ute hele året. I Hedalen har barna i perioder sin base utendørs
 • Nærmiljøet er stolte av barnehagen sin, og bidrar gjerne i ulike aktiviteter
 • Barnehagelærer tilbys 6 års ekstra lønnsansiennitet ved ansettelse

Har vi fanget din interesse? Ta kontakt med styrer i Hedalen naturbarnehage, Margaret Hope, på telefon 970 13 274 for nærmere informasjon.

 

Tilsetting i hht det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

SØKNADSFRIST: 27.08.2019