Miljøarbeider i Tilrettelagte tjenester. Saksnr 19/299

Fra og med 01.06.19 t.o.m. 31.08.20 har vi ledig vikariat i 100% stilling som fag-/miljøarbeider i Tilrettelagte tjenester, Bagn. Stillingen er knyttet til arbeid hver 3. helg.

Hovedarbeidsoppgaver: 

 • Yte praktisk bistand, omsorg, opplæring og miljøarbeid til mennesker på grunn av alder, funksjonshemming elller av andre årsaker har et hjelpebehov
 • Du må være etisk reflektert, møte alle med respekt og ha brukerens selv-bestemmelsesrett i fokus
 • Andre oppgaver delegert av leder

 

Kvalifikasjoner for stillingen:  

 • Fagarbeider, fortrinnsvis helsefagarbeider
 • Kompetanse innen målrettet miljøarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig, ta initiativ og være løsningsorientert
 • Evne til å være lagspiller og kulturbygger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 

Vi kan tilby:

 • Engasjerte og hyggelige kolleger
 • Fokus på kompetanseutvikling med tjenestemottakerne i sentrum
 • Stor fleksibilitet og mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Egen opplæringspakke

 

Nærmere informasjon om stillingen får du ved å kontakte avdelingsleder Borghild Røang, tlf 99 41 48 10.

 

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

 

SØKNADSFRIST: 01.04.2019