Ledig stilling som planlegger. Saksnr 19/424

For snarlig tiltredelse har vi ledig 100% stilling som planlegger med tjenestested Plan og teknisk drift.

Stillingen vil også ha et spesielt koordinatoransvar for Vannområde Valdres (50%). Du bør være en samfunnsinteressert fagperson som liker å jobbe selvstendig men også i tverrfaglige team, ha en god dialog med innbyggere og kunne drive prosesser framover.

Sør-Aurdal kommune ønsker å utvide sitt fagmiljø ved planavdelingen. Avdelingen har bred kompetanse, og har ansvar for blant annet planlegging, landbruk og næringsutvikling. Dette gjør at vi er med i en rekke prosjekter på mange plannivå. Som vår nye planlegger har du gjerne erfaring fra offenlig sektor, har jobbet med planarbeid og kjenner til naturforvaltning.

 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og veiledning i tråd med plan- og bygningsloven og relevant lovverk knyttet til vannområdet
 • Arbeid med overordnede planer og reguleringsplaner
 • Samordne og bistå kommunene i vannområdet med oppfølging av tiltak og handlingsplaner
 • Koordinering og rapportering for vannområdet
 • Veiledning om vannfaglige spørsmål til kommunene i vannområdet
 • Andre relevante oppgaver må påregnes

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning
 • Kjennskap til relevant lovverk og planprosesser
 • Erfaring i bruk av GIS
 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosess- og prosjektstyring.
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig arbeid
 • God evne til å kommunisere og skape gode relasjoner
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God generell IT-kompetanse
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

 • En selvstendig rolle med spennende og varierte oppgaver
 • Et kompetent og erfarent fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Lyse og trivelige lokaler
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

 

Ansettelse med forbehold om at samarbeidende kommuner vedr Vannområde Valdres godkjenner opprettelse av stillingen. Sør-Aurdal er vertskommune.

 

Nærmere informasjon om stillingen gis av kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud, tlf. 61 34 85 43 / 90 10 48 92, evt avdelingsleder Bente Lindahl, tlf 61 34 85 35.

 

Tilsetting i hht det til enhver tid gjeldende lov og avtaleverk. Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

 

SØKNADSFRIST: 25.04.2019