Ledig stilling som fagleder regnskap. Saksnr 19/761

Fra 1. oktober har vi ledig 100% stilling som fagleder regnskap i økonomiavdelingen.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Regnskapsføring (remittering, avstemming)
 • MVA oppgjør/ MVA komp
 • Årsavslutning
 • Vedlikehold kontoplan / KOSTRA
 • Delta i budsjettprosesser og utarbeidelse av prognoser
 • Bistå med regnskapsoppfølging og faglig bistand til de ulike tjenesteområdene
 • Systemansvar økonomisystem

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innenfor økonomi / regnskap
 • Erfaring fra arbeid med økonomi / regnskap, gjerne fra kommunal sektor
 • Evne til ryddighet og struktur
 • Må kunne jobbe selvstendig
 • Gode ferdigheter i økonomisystemer (vi bruker Visma)

 

Lønns- og arbeidsvilkår:

 • Varierte, interessante og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode arbeidskolleger
 • Lønn etter avtale og en av markedets beste pensjonsordninger

 

Tilsetting ihht det til enhver tid gjeldende lov og avtaleverk. Nærmere opplysninger om stillingen gis av økonomisjef Karin Stegarud tlf 95 21 47 95 eller fagleder Elling Weimodet tlf 95 24 02 77.

 

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

 

SØKNADSFRIST: 12.08.2019