Lærer ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Saksnr 19/634

Ved Hedalen barne- og ungdomsskole er det fra høsten 2019 ledig 80% fast stilling som lærer  og engasjement for skoleåret 2019/2020 i 20%. Undervisningsstillingen er i hovedsak knyttet opp imot barnetrinnet

Kompetanse og kvalifikasjoner:

  • Du har undervisningskompetanse for barnetrinnet
  • Du er en tydelig klasseleder med evne til å skape gode relasjoner og en positiv læringskultur
  • Du samarbeider god med barn og voksne
  • Du er løsningsorientert og fleksibel
  • Du har høy arbeidskapasitet
  • Du brenner for læreryrket

 

Vi kan tilby:

  • Et godt, utviklende og inkluderende arbeidsmiljø
  • 6 års lønnsansiennitet ut over faktisk ansiennitet
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Sør-Aurdal kommune legger godt til rette for deltakelse i videreutdanningstilbudet «Kompetanse for kvalitet». 

I tråd med opplæringslova blir det stilt krav om tilfredsstillende politiattest ved ansettelse

Nærmere informasjon om stillingen gis av rektor Annette Møller, tlf 61 34 86 63.

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.  Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

SØKNADSFRIST: 19.06.2019