Helsefagarbeidere i hjemmesykepleien. Saksnr 19/1222

F.o.m 06.01.20 er det ledig 23,71% stilling som helsefagarbeider med to-delt turnus og arbeid hver 3.helg, samt 13,15% ren helgestilling i to-delt turnus med arbeid hver 3.helg.

Hovedoppgaver:

 • Ordinære helsefagarbeideroppgaver i hjemmetjenesten

 

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis offentlig godkjent helsefagarbeider, men andre med relevant erfaring inviteres til å søke
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort for bil, og mulighet til å benytte privatbil i tjeneste

 

Personlige egenskaper:

 • Interesse for primærhelsetjenesten
 • Du har evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig
 • Du har evne til nytenking og omstilling
 • Du liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Du er positiv og samarbeidsvillig

 

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende oppgaver i en tjeneste i utvikling
 • Opplæring og oppfølging med mentorordning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Nærmere opplysninger gis av avdelingsleder Ragnhild Langedrag, tlf. 90 85 08 30. Tilsetting i h.h.t det til enhver gjeldende lov- og avtaleverk.

 

Søknad sendes via vårt elektronisk e søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter

 

 

SØKNADSFRIST: 24.11.19