Helsefagarbeidere – helg. Saksnr 19/555

For snarlig tiltredelse har vi ledige stillinger for helsefagarbeidere knyttet til arbeid i helger ved Sør-Aurdalsheimen og i hjemmesykepleien, både øvre og ytre del. Stillingene er på fra 13% til 25%. Stillingen i ytre del – på 13,5% - er et vikariat t.o.m. 16.08.20.

Hovedarbeidsoppgaver:

  • Utføre praktisk bistand og helsehjelp etter vedtak
  • Bidra til god tjenestekvalitet for våre brukere

 

Kvalifikasjoner:

  • Primært off. godkjent hjelpepleier/helsefagarbeider, men andre kan også søke
  • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Generelt god helse

 

Den som tilsettes i hjemmetjenesten må ha førerkort for bil.

 

Som kommunalt ansatt er du omfattet av en av markedets beste forsikrings- og pensjonsordninger.

 

Nærmere opplysninger om stillingene gis av avdelingslederne:

  • Hjemmesykepleien ytre: Bodil Øyhus Pihl, tlf 61 34 97 22
  • Hjemmesykepleien øvre: Ragnhild Langedrag, tlf 61 34 87 34
  • Sør-Aurdalsheimen: Gro Merete Holde, tlf 61 34 87 22
  •  

Vennligst opplys i søknaden hvilken av arbeidplassene du søker stilling ved.

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

SØKNADSFRIST: 02.06.2019