Helsefagarbeidere – helg. Saksnr. 18/1250

I hjemmetjensten – både øvre og ytre del – og på Sør-Aurdalsheimen søker vi etter helsefagarbeidere, evt assistenter i 11 – 20% stilling knyttet til arbeid i helger – hver 2. eller 3. helg.  

Hovedarbeidsoppgaver: 

  • Helsefagarbeideroppgaver i hjemmetjenesten
  • Utføre praktisk bistand og helsehjelp etter vedtak
  • Bidra til gode tjenester og godt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:  

  • Primært off. godkjent hjelpepleier/helsefagarbeider, men studenter eller elever på 2. år videregående oppfordres også til å søke.
  • Må ha førerkort for bil
  • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Generelt god helse

 

Nærmere opplysninger om stillingene gis av tjenesteleder May Brekken, tlf 61 34 87 11.

 

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/