Ergoterapeut / frisklivsveileder. Saksnr 19/553

Fra og med 01.08.19 har vi ledig 100% stilling som ergoterapeut / frisklivsveileder.

Sør-Aurdal kommune er i en prosess der vi ønsker å få til en dreining fra å i hovedsak gi kompenserende tjenester, til tjenester som hjelper personer til å mestre egne liv. Vi har stort fokus på hverdagsmestring, og ønsker å ha med en ergoterapeut på laget.

Som ergoterapeut vil du jobbe tverrfaglig, og sammen med flere tjenester i kommunen. Stillingen er organisert i fysio-/ ergoterapiavdelingen under Helse og familie. I denne stillingen vil du jobbe i et trivelig og godt fagmiljø.

 

Stillingen er 100 % hvorav 40 % p.t. er tilknyttet Frisklivssentralen. Prosentfordeling vil bli vurdert i løpet av første halvår 2020.

 

Hovedarbeidsoppgaver: 

  • Være med å skape gode rutiner og legge til rette for implementering av hverdagsmestring som metode, og å benytte hverdagsmestring generelt i utførelsen av sitt arbeid
  • Kartlegging, funksjonstrening og tilrettelegging i ADL – både i hjemmet og ved rehab.avd.
  • Hjelpemiddelformidling og boligtilpasning i samarbeid med fysioterapeutene
  • Tverrfaglig samarbeid og kompetansedeling på individ- og systemnivå
  • Noe fagutvikling, plan og prosjektarbeid må påregnes
  • Drive og videreutvikle Frisklivssentralen i Sør-Aurdal kommune

 

Kvalifikasjoner:  

  • Norsk autorisasjon som ergoterapeut
  • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
  • Kreativitet, selvstendighet og gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Søker må påregne å nytte egen bil i tjenesten. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

 

Nærmere informasjon om stillingen gis av fagleder Mirian Øyhus Mikkelsgård tlf. 97 66 41 50 eller kommunalsjef Laila Nereng tlf. 92 25 27 28.

 

Som kommunalt ansatt er du omfattet av en av markedets beste forsikrings- og pensjonsordninger.

 

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

SØKNADSFRIST: 02.06.2019