Brukerstyrt personlig assistent. Saksnr. 19/552

For snarlig tiltredelse har vi ledig stilling i 7,52% som brukerstyrt, personlig assistent, samt tilkallingsvikar. Den faste stillingen er knyttet til arbeid hver 3. helg.

Hovedarbeidsoppgaver:

Stillingen er knyttet til arbeid med rullestolbruker. Bruker er arbeidsleder og kommunen er

arbeidsgiver.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Personlig egnethet for stillingen tillegges avgjørende vekt. Erfaring fra lignende arbeid vil være en fordel. Kvinner oppfordres til å søke. Det er viktig med positivitet og godt humør, overskudd og engasjement.

 

Nærmere opplysninger om stillingen gis av Miriam Dammen Haugen, tlf 61 34 85 49 / 99 41 48 10. Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

SØKNADSFRIST: 02.06.2019