Barnehagepersonale fra barnehageåret 19/20. Saksnr. 19/295

For barnehageåret 2019/2020 er det ledig faste og midlertidige stillinger ved kommunens barnehager.

Reinli barnehage: 5 avdelinger, 90 plasser, 7,9 årsverk ped.leder og 9 årsverk fagarbeider/assistent. Her har vi 100% fast stilling som barnehagelærer, samt faste og midlertidige stillinger som fagarbeider. Stillingsprosenten for fagarbeider blir fastsatt etter at fordelingen av barn på avdelinger er klar.

Begnadalen barnehage: 2 avdelinger, 29 plasser, 3 årsverk ped.leder og 2,3 årsverk fagarbeider/assistent. Her har vi ledig et engasjement for barnehageåret i 50% stilling som fagarbeider knyttet opp mot enkeltvedtak.

Hedalen naturbarnehage: 2 avdelinger, 39 plasser, 2,6 årsverk ped.leder og 2,6 årsverk fagarbeider/assistent. Her har vi ledig 100% fast stilling som barnehagelærer, samt et vikariat for barnehageåret i 20% stilling som barnehagelærer.

Om barnehagene i Sør-Aurdal:

Sør-Aurdal er en språkkommune og har de siste 2 årene deltatt i den nasjonale satsingen. Dette har vært et omfattende arbeid som har resultert i en forpliktende språkplan som inkluderer bibliotekene, helsestasjonen, barnehagene og skolene. De pedagogiske lederne bruker Office 365, barnehagene benytter seg av MyKid og i Reinli barnehage og Begnadalen barnehage ble det i forbindelse med språkarbeidet kjøpt inn interaktive tavler.

Det er viktig for kommunen å ha et godt støtteapparat rundt barna og deres familier, og vi har derfor ansatt spesialpedagog, vernepleier og barne- og familieveileder. Barnehagene har i tillegg et godt samarbeid med helsesykepleier og psykisk helse.

Kommunen prioriterer kompetanseheving og oppfordrer nyutdannede barnehagelærere til å delta på samlingene for nyutdannede i regi av fylkesmannen.

Sør-Aurdal kommune er en god kommune å bo i. Vi har en fabelaktig natur med gode muligheter for å drive med friluftsliv, jakt og fiske. I tillegg er det et rikt idretts- og kulturliv med aktive frivillige lag og organisasjoner. Kommunen har full barnehagedekning og den ene barnehagen er naturbarnehage.

 

Hvem er du?

 • Du ønsker å gjøre en forskjell for det enkelte barnet.
 • Du er den som ser hver enkelt og legger til rette for at alle barn får en fantastisk fin dag i barnehagen der hun/han får mulighet til å utvikle seg på sine egne premisser
 • Du ønsker å være med og videreutvikle barnehagen i Sør-Aurdal
 • Du ønsker å bli en del av og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du har barnehagelærerutdanning eller fagbrev rettet mot arbeid med barn
 • Du samarbeider godt med foreldre, hjelpeinstanser og andre ansatte i barnehagen

 

Vi ber deg oppgi følgende i søknaden:

 1. Ved hvilken/hvilke barnehage(r) du ønsker å arbeide
 2. Ønsket stilling
 3. Ønsket stillingsprosent

 

Nærmere informasjon får du ved å henvende deg til:

 • Styrer i Reinli barnehage – Liv Silje Hoff, tlf. 91 35 20 37.
 • Styrer i Begnadalen barnehage og Hedalen naturbarnehage – Margaret Hope – tlf 97 01 32 74.
 • Kommunalsjef for Oppvekst og kultur – Inger Randi Islandsmoen Kleven, tlf 61 34 85 26.

 

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

 

SØKNADSFRIST: 01.04.2019