Avdelingsledere i Tilrettelagte tjenester. Saksnr 19/296

Etter gjennomført omorganisering innen helse og omsorg har vi ledig to nyopprettede stillinger i 100% som avdelingsleder i Tilrettelagte tjenester. Stillingene har vanlig dagarbeidstid.
 

Tilrettelagte tjenester i Sør-Aurdal omfatter først og fremst bo- og arbeids-/aktivitetstilbud til mennesker med ulike typer funksjonshemminger. De fleste boligene, samt bo- og aktivitetstilbudet Tingvolltoppen ligger i kommunesenteret, Bagn, mens en bolig ligger i Hedalen.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av avdelingens drift, inkludert personalledelse og økonomiansvar
 • Samarbeid og samordning på tvers av tjenester for å sikre god tjenestekvalitet
 • Bidra aktivt i planarbeid og utviklingsprosjekter
 • Utøve lederskap i tråd med vedtatte mål og planer, politiske vedtak og gjeldende lovverk
 • Sikre god internkontroll
 • Avdelingsleder rapporterer til kommunalsjef

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- /universitetsnivå, gjerne med lederutdanning eller annen relevant etter - og videreutdanning
 • Inneha kunnskap om helse- og omsorgslovgivningen og annet relevant lov - og avtaleverk
 • Erfaring med turnus og ressursstyring gjennom døgnrytmeplaner
 • Erfaring fra hjemmetjenester og arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper:

 • Du er profesjonell, løsningsorientert, en god rollemodell og viser vei
 • Du kommuniserer tydelig, og oppmuntrer til åpenhet
 • Du takler press og gjør kompliserte ting enkle
 • Du er en lagspiller og liker å hjelpe andre med å lykkes
 • Du leder og leverer på en måte som gjør at du oppnår tillit
 • Du er utviklingsorientert og selvstendig

 

Vi tilbyr:

 • En organisasjon i utvikling, og med hovedfokus på fag og kvalitet
 • Mulighet til å gjøre en positiv forskjell for tjenestemottakere og pårørende
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid
 • Godt arbeidsmiljø med vekt på trivsel, humor og fagutvikling
 • Deltakelse i pasientsikkerhetsarbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår gjennom kommunens ordninger

 

Forøvrig:

Nærmere informasjon om stillingene får du ved å kontakte kommunalsjef for helse og omsorg Laila Nereng, tlf 61 34 85 49.

 

Godkjent politiattest med hjemmel i Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

 

De som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil til bruk i tjenesten.

 

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

 

SØKNADSFRIST: 01.04.2019