Betalingssatser / gebyr / priser

Betalingssatser / gebyr / priser
Tittel Publisert Type
Avgiftshefte 2019

03.01.2019 Filtype
Avgiftshefte planavdeling 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Barnehage 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Brann og feiing VBR 2019

04.01.2019 Filtype
Gebyr - Byggesak 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Hjemmetjenesten 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Innvandrertjenesten og Vassfaret leirskole 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Kulturskole 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Landbruk 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Middag SAH og HBBS 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Oppmåling matrikkel 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Planbehandling 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - SFO 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Søppel og renovasjon 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Tomter 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Trygghetsalarm 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Utleie kommunale bygg 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Utslipp 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Vann og avløp 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Vaskeri Sør-Aurdalsheimen 2019

03.01.2019 Filtype
Gebyr - Vilt 2019

03.01.2019 Filtype

Kontaktinfo

Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn