Kommunens vedtatte planer

Her vil kommunens vedtatte overordnede planer og kommunedelplaner legges ut.

1 Kommunens vedtatte planer
Tittel Publisert Type
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2018-2021

Vedtatt av KS 19.12.17

01.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2018-2021. Vedtatt av kommunestyret 19.12.17.pdf
Kommunal planstrategi for Sør-Aurdal kommune 2016 -2020

Vedtatt av KS 27.10.16

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunal planstrategi for Sør-Aurdal kommune 2016 -2020 Vedtatt av KS 27.10.16.pdf
Kommunedelplan for energi og klima Sør-Aurdal 2011-2015

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kommunedelplan_for_energi_og_klima_soer-aurdal.pdf
Kompetanseplan for skole i Sør-Aurdal 2017 - 2020

Vedtatt av KS 23.02.17

05.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kompetanseplan for Sør-Aurdal kommune 2017 - 2020 Vedtatt av KS 23.02.17.pdf
Kulturplan for Sør-Aurdal kommune 2015-2020

Vedtatt av KS 05.11.15

26.11.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kulturplan_for_soer-aurdal_kommune_2015-2020._vedtatt_av_kommunestyret_05.11.2015,_ks-044-15.pdf
Planprogram for utarbeidelse og revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029

Vedtatt av KS 23.02.17

30.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram for utarbeidelse og revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029.pdf
Prioritert handlingsprogram 2019, Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Vedtatt FS-030/18, 27.11.2018

04.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prioritert handlingsprogram 2019, vedtatt FS-030-18, 27.11.2018.pdf
Språkplan for Sør-Aurdal kommune

Vedtatt av KS 15.05.17.pdf

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Språkplan for Sør-Aurdal kommune Vedtatt av KS 15.05.17.pdf
Strategiplan for skoler/barnehager i Sør-Aurdal 2018 - 2019

Vedtatt av KS 15.05.18.pdf

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strategiplan for Sør-Aurdal kommune 2018 - 2019 Vedtatt av KS 15.05.18.pdf
Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2018-2021

Vedtatt av KS 19.12.17

04.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2018-2021. Vedtatt av kommunestyret 19.12.17.pdf