Økonomiplaner

Nedenfor finner du kommunens vedtatte økonomiplaner etter at verktøyet Framsikt ble tatt i bruk fra 2020. Her er all informasjon vedr. kommunens budsjett, betalingssatser og gebyrer samlet.

Økonomiplan 2021 - 2024

Økonomiplan 2020 - 2023