Økonomiplaner

Nedenfor finner du kommunens vedtatte økonomiplaner etter at verktøyet Framsikt ble tatt i bruk fra 2020.

Økonomiplan 2020 - 2023