Flyktninger

Det kan være flyktninger fra Ukraina som allerede oppholder seg i Sør-Aurdal kommune, uten å være registrert. For at de skal ha rettigheter i Norge må de søke kollektiv beskyttelse og være registrert.

For Innlandet foregår registrering ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

Politiet lokalt kan bistå med transport til Råde og bekrefter at ikke-registrerte flyktninger skal ta direkte kontakt med politistasjonen på Fagernes (fysisk oppmøte eller via sentralbord) for slik bistand.

Kontakt Fagernes politistasjon

Kontaktperson: kristoffer.magnus.tessem@politiet.no

Du finner oppdatert informasjon om mottak og registrering av flyktninger på nettsidene til politiet.

Du finner også oppdatert informasjon om mottak og registrering av flyktninger på UDI's nettsider.

Slik søker du om beskyttelse (informasjon på flere språk)

Se nettsiden til UDI

Registrering for å få helsehjelp

For å få tilgang til helsehjelp og hjelp fra det offentlige i Norge må du registrere deg som asylsøker.

Les mer om helsehjelp på helsenorge.no