Psykososialt kriseteam for Sør-Aurdal kommune

Kriseteamet skal bidra til å styrke tilbudet og organisere støttesamtaler til de som har vært involvert i ulykker/kriser, og deres nettverk.

Det kan dreie seg om ulykker/katastrofer hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljø bør bearbeides med personell som kan konsentrere seg om denne delen av akuttberedskapen.

Eksempler på hendelser som kan utløse krise er:
● brå dødsfall blant nærstående personer
● ulykke-, volds- og katastrofeopplevelser
● egen alvorlig sykdom, skade, invaliditet

Gruppen har nært samarbeid med det etablerte behandlingsapparatet, og må oppfattes som et tillegg til dette. Kriseteamet er sammensatt av personer fra ulike yrkesgrupper/fagfelt, og er også kommunens team for selvmordsforebyggende arbeid.

Har du spørsmål ifh til kriseteamet, hvordan vi jobber, hva vi kan brukes til osv. ta kontakt med en i teamet.

Kriseteam
Funksjon Navn Tlf. jobb
Leder kriseteam Anne Kirsti Sørumshaugen 994 16 418
Psyk. sykepleier / Avd.leder Birgitte Listerud 482 54 285
Helsesykepleier / Avd.leder Liv Sonja Solbrekken 948 30 474
Kommunepsykolog Mikkel Glimsdal 907 04 025
Prest Signe Elisabeth Kvåle 61 34 85 80
Politi Bård Sørumshaugen 02800

Kontaktinfo

Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.


KONTAKT UTENOM KONTORTID:


Valdres legevakt (Fagernes) 61 36 10 44
Landsdekkende nr.: 116 117

Kartpunkt