Renovasjon

Valdres kommunale renovasjon (VKR) utfører renovasjon og slamtømming i alle Valdres-kommunene.

Alle spørsmål som gjelder innsamlingen av avfall og slamtømming rettes til VKR, tlf. 61 36 38 66.

Avfall og renovasjon

Kontaktinfo

VKR
Valdres kommunale renovasjon
E-post
Telefon 61 36 38 66
Teknisk drift
Ekspedisjonen
Telefon 61 34 85 33