Offentlig ettersyn - kommunedelplan Bagn

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeI henhold til plan- og bygningslovens § 11-14, og formannskapets vedtak i sak 045/19, legges forslag til kommunedelplan for Bagn, planID 0540K005, ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er at det skal være et overordnet verktøy både for kommunen og private interessenter i håndtering av framtidig utbygging og utvikling av stedet.

Eiere av eiendommer der nytt arealformål er foreslått, for eksempel LNF-formål til boligformål, får tilsendt eget skriv med informasjon om forslaget til plan. 

Sakens dokumenter er tilgjengelige på Sør-Aurdal kommunes nettside, og i resepsjonen på Planavdelingen i kommunehuset i Bagn. Det inviteres til 'åpent plankontor' om forslaget til planen mandag 21.oktober fra klokken 14:00 til 18:00. Flere fra planavdelingen vil være til stede for å gå gjennom plankartet og planbestemmelsene og svare på spørsmål. 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller til postmottak@sor-aurdal.kommune.no.

Frist for å sende inn merknader er 6. desember 2019.

Kontaktinfo

Bente Lindahl
Planlegger
E-post
Telefon 61 34 85 38