Offentlig ettersyn F10 ved Søbekksæter, planID 0540R075

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeOpprinnelig plan er behandlet til og med offentlig høring i 2017. På grunn av innsendte høringsuttalelser fra Søbekklia Vel, er det foretatt undersøkelser og vurderinger av anlegget. Det er vurdert til at endringene kun vil ha interesse for Søbekklia Vel og eiendommene 94/55, 89/26 og 89/6/39. Endringene sendes derfor ut til offentlig ettersyn til disse partnene i tillegg til myndighetene. 

First for uttalelse er 5. juli 2019. 

Uttalelse skal sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller per e-post til postmottak@sor-aurdal.kommune.no