Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Skalafjellet planID 0540R087

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bilde

Forslag til reguleringsplan for deler av Skalafjellet med planID:0540R09987 legges ut til 1. gangs offentlig ettersyn i henhold til plan- og byggningslovens §12-11.

Vi viser til vedlagte saksdokumenter for informasjon om planforslaget.

 

Innspill og merknader sendes Sør-Aurdal kommune v/Planavdelingen postmottak@sor-aurdal.kommune eller Tingvollbakin 15, 2930 Bagn.

 

Høringsfrist 30.01.2019