Lokal høring om navnesaker

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bilde Statens Kartverk har reist 3 navnesaker i Sør-Aurdal kommune. Det er navnesak nr.  21/272, 21/312 og 21/381. I de 3 sakene er det til sammen ca. 130 navn.

Statens Kartverk har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn, nedarvete gards- og bruksnavn, seternavn og statlige anlegg. Før Kartverket gjør vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn, vil eierne få tilsendt direkte fra kommunen.

Høringsfrist

Uttalelse sendes til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn eller på epost til postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 17. februar 2022.

Etter at fristen er gått ut vil kommunen samordne høringsuttalelsene, og sende de samlet til Språkrådet. Språkrådet vil gi en endelig tilråding. På grunnlag av lokale høringsinnspill og tilråding fra Språkrådet vedtar Kartverket og kommunen skrivemåten av de aktuelle stedsnavnene.

Det går fram av vedlagte lister under hvilke navn som er med i sakene. For mer utfyllende informasjon se brev fra kartverket under.

 

Navnesak 21/272         Alle typer navn i hele kommunen. I lista er det også mange gards-

                                        og bruksnavn

Brev fra Kartverk       :  Oppstart av navnesak 2021-272 - Brev fra Kartverket (PDF, 227 kB)

Liste over navn           :  Navneliste sak 2021-272 (PDF, 339 kB)

Navnesak 21/312         Puttekollen/Valdreshornet m.fl. Gjelder bare de navn i navnelista

                                        som er merket gult.

Brev fra Kartverk       :  Oppstart av navnesak 2021-312 - Brev fra Kartverket (PDF, 162 kB)     

Liste over navn           :  Navneliste sak 2021-312 (PDF, 213 kB)

Navnesak 21/381         Bergan/Bergatn/Bergene m.fl.

Brev fra Kartverk       :  Oppstart av navnesak 2021-381 - Brev fra Kartverket (PDF, 224 kB)

Liste over navn           :  Navneliste sak 2021-381 (PDF, 161 kB)

 

For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen vår for SSR: www.norgeskart.no/ssr/ . Bruksnavna står kun i matrikkelen og er søkbare i https://seeiendom.kartverket.no . Søk på: gnr./bnr., navnet på kommunen.